Domů

Kdo jsme

DTJ Prostějov je neziskovou organizací sdružující sportovce či sportovní příznivce bez rozdílu věku či pohlaví.

Historie

Tradice DTJ Prostějov sahají až na samý začátek minulého století. Její první stanovy byly potvrzeny zemskou správou dne 19. července 1900 a ustavující valná hromada byla svolána 16.září 1900. Po nedobrovolném přerušení činnosti v období komunistického režimu byl dne 30. 5. 1991 založen přípravný výbor DTJ, aby bylo možné po několika desetiletích navázat na předchozí činnost jednoty. Dne 13. 12. 2000 byl po nemalém úsilí navrácen majetek DTJ soudním rozhodnutím a od této chvíle nastává nová etapa její existence. Nemovitosti jednoty byly navráceny ve značně zdevastovaném stavu a proto bylo prvotním a nejdůležitějším cílem jejich uvedení do provozuschopného stavu. Tento cíl byl potom nejen splněn, ale navíc se podařilo díky intenzivní práci i nemalým způsobem majetek rozšířit a doplnit o novou polyfunkční budovu, tenisové sportovní hřiště, saunu a další. Jelikož úkol zajištění stabilního zázemí pro činnost jednoty byl splněn více než úspěšně, novým vytyčeným cílem je konečně to, co je vlastně nejzákladnějším smyslem naší tělocvičné jednoty – zintenzivnění a rozšíření veškerých sportovních aktivit, a to především ve směru, kde je to stejně jako kdy jindy nejdůležitější – ve směru mladé generace. Jestli se nám tento cíl podaří splnit alespoň tak dobře jak těm, kteří myšlenku DTJ uvedli na svět před více než sto lety, to posoudí až ti, co přijdou po nás. Jedním jsme si však jisti už dnes – budeme se snažit, jak nejlépe to dovedeme.